Szkolenia

image

Szkolenia na operatorów odbywają się cyklicznie w siedzibie naszej firmy lub u klienta.

Dobrze przygotowany materiał szkoleniowy oraz sposób prowadzenia zajęć owocuje wysoką zdawalnością.

Po odbyciu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego na naszych urządzeniach odbywa się egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają od obsługi sprzętu na terenie RP.


Podstawowy program obejmuje kategorie uprawnień:

  1. Kat. IP – Szkolenia na podesty ruchome przejezdne
    • Wolnobieżne – (szkolenia na podnośniki nożycowe, przegubowe, teleskopowe)
    • Przewoźne – (szkolenia na podnośniki montowane na podwoziu przyczepy)
  2. Kat. I WJO – Szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane:
    • ze zmiennym wysięgiem (szkolenia na ładowarki teleskopowe)
  3. Kat. II WJO – Szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (szkolenia na wózki widłowe)